Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne
  • wyrównywanie deficytów wynikających z całościowych zaburzeń rozwoju (dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera)
  • wspieranie dziecka w wyrównywaniu deficytów w rozwoju psychoruchowym
  • wyrównywanie deficytów rozwojowych dziecka w okresie przedszkolnym
  • wspieranie dziecka nadruchliwego, z deficytem uwagi
  • wspieranie dziecka i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami