Wsparcie dla szkół

Wsparcie dla szkół
 • warsztaty dla pedagogów (emocje dziecka, rozwój psychoseksualny dziecka, diagnoza przemocy domowej, kształtowanie zasad komunikacji z rodzicem)
 • szkoła dla rodziców
 • szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych związane z radzeniem sobie z chorobą, śmiercią i okresem żałoby – Rodzina w obliczu traumy
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Opieka logopedyczna w szkole
 • Zaburzenia zachowania
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Efektywne nauczanie
 • Zajęcia z klasą i grupą
 • Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Aktywne formy nauczania
 • Pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • Autyzm, zespół Aspergera