Strefa Rodzica – wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

Strefa Rodzica – wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
  • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych, zasady efektywnego komunikowania się,
  • Wspierania dziecka i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami,
  • Akademia wspólnego czasu dla rodziców i dzieci (z elementami arteterapii)
  • Porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne;