Rodzina w obliczu traumy

Rodzina w obliczu traumy
  • Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży związana z radzeniem sobie z chorobą lub utratą bliskich (rodziców, rodzeństwa) i okresem żałoby
  • Terapia indywidualna dla dorosłych związana z radzeniem sobie z chorobą lub utratą bliskich (dziecka, współmałżonka)i okresem żałoby
  • Terapia grupowa związana z radzeniem sobie z chorobą, utrata bliskich i okresem żałoby – grupa wsparcia