Kursy maturalne

Kursy maturalne

Język angielski
Zakres materiału omawianego podczas zajęć obejmuje maturę podstawową i rozszerzoną w obydwu jej formach: pisemnej i ustnej. Wiemy, jak ważne jest nabranie pewności w wykonywaniu wszystkich części egzaminu, dlatego kładziemy równy nacisk na Twoje postępy w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu.
Prowadząca: Dorota Czauderna-Pracka, tel. 516 894 834

Język polski
Zajęcia podzielone są  na cztery bloki: charakterystyka epok, analiza i interpretacja tekstów kultury, teoria języka i doskonalenie umiejętności tekstotwórczych.
Prowadząca: Kamila Żędzianowska, tel. 609 629 899

Matematyka
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki będą pełnym, systematycznym i kompleksowym powtórzeniem materiału obowiązującego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Skupimy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w charakterystycznych dla matury typów zadań otwartych i testowych. Zwrócimy uwagę na najczęstsze problemy, najszybsze i najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania zadań. Wytrenujemy poprawne pod względem formalnym opisywanie rozwiązań i wykazywanie zależności. Dodatkowe materiały do ćwiczeń do dyspozycji każdego ucznia pomogą również zorganizować systematyczne powtórki w ramach samodzielnej pracy.
Zapisy: tel. 516 894 834