Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Fot. Kelly Taylor – licencja CC-BY – Źródło

Gimnastyka korekcyjna jest nie tylko rozumianą powszechnie korekcją istniejących wad postawy. Są to także działania profilaktyczne oraz mające na celu kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Szczególnie ważna jest ona u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których następuje zmiana trybu życia. Wiąże się ona z przejściem z dużej swobody ruchu, występującej w wieku przedszkolnym, na kilkugodzinne przebywanie w pozycji siedzącej w ławce szkolnej, często też w nieprawidłowych warunkach. Stąd też najczęściej występującymi u dzieci wadami postawy są plecy okrągłe, skoliozy funkcjonalne (wynikające często ze złego nawyku siedzenia lub z wad wzroku czy słuchu) oraz wady kończyn dolnych i stóp. Początek nauki w szkole może więc powodować pogorszenie postawy dziecka. Okres ten jednocześnie wykazuje dużą biologiczną potrzebę ruchu dzieci, którą można spożytkować na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Ważne też by uświadomić sobie, że okres przedszkolny z kolei jest okresem, w którym pewne zniekształcenia mogą utrwalić się najłatwiej, ale też dużo łatwiej jest się wyzbyć powstałych zniekształceń  np. ze względu na bardzo dużą plastyczność stopy w tym czasie. Nieleczone wady u dzieci, stają się przyczyną zaburzeń funkcji narządu ruchu u dorosłych, co jest poważnym problemem leczniczym, i mogą prowadzić do chorób przeciążeniowych oraz zwyrodnieniowo-wytwórczych układu kostno – stawowego.

Terapia ręki to różnorodne oddziaływania, które mają na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Ma ona za zadanie również dostarczenie odpowiednich wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim jednak służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Inne cele to:

 1. poprawa umiejętności chwytu
 2. utrzymanie prawidłowej postawy ciała
 3. wyuczenie zdolności skupienia uwagi
 4. wzmacnianie koncentracji
 5. poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 6. przekraczanie linii środka ciała

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci, które mają:

 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)
 • nieprawidłową postawę ciała
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików)
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 • problem z koordynacją ruchową

Prowadząca: Anna Pacaj