Dziecko z trudnościami

Dziecko z trudnościami
  • Zajęcia logopedyczne,
  • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi,
  • Zajęcia socjoterapeutyczne: bajkoterapia , muzykoterapia
  • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
  • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi
  • Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.