Diagnoza

Diagnoza
  • diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w celu monitorowania opóźnienia rozwojowego bądź nieharmonijności w rozwoju,
  • diagnoza gotowości szkolnej,
  • diagnoza kompetencji społecznych,
  • diagnoza trudnych zachowań;