Akademia Rozwoju Osobistego

Akademia Rozwoju Osobistego
  • warsztaty komunikacji społecznej,
  • warsztaty asertywności,
  • warsztaty radzenia sobie ze stresem,
  • warsztaty zarządzania sobą w czasie,
  • Spadochron – nowatorskie warsztaty dla osób poszukujących pracy;