Katarzyna Lalak

psycholog, logopeda

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła psychologiczne Wyższe Studia Magisterskie oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne. Na co dzień, jako psycholog i logopeda prowadzi terapię grupową i indywidualną, warsztaty tematyczne, zajmuje się poradnictwem oraz szeroko rozumianą pomocą psychologiczną i logopedyczną.

Jako psycholog zajmuje się:

 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju – autyzm, Zespół Aspergera,
 • Terapia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzm, zespół Aspergera,
 • Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia trudności wychowawczych oraz problemów rozwojowych dziecka,
 • Indywidualna praca terapeutyczna,
 • Zajęcia warsztatowe,
 • Porady i konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych,
 • Stymulowanie rozwoju psychoruchowego małego dziecka,
 • Terapia problemów społecznych i emocjonalnych,
 • Wsparcie dla rodziców w procesie wychowawczym,
 • Przygotowanie dokumentacji: wskazówki dla rodziców i nauczycieli, wystawienie opinii psychologicznej,
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysie,

Jako logopeda zajmuje się:

 • Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy,
 • Ocena rozwoju mowy i komunikacji w stosunku do norm wiekowych,
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowyTerapia mowy i komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia mowy i komunikacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • Rozwijanie mowy i umiejętności komunikacyjnych u osób niemówiących lub słabo komunikujących się,
 • Konsultacje dla rodziców odnośnie stymulowania rozwoju mowy i komunikacji u dzieci,
 • Terapia osób z alalią, z niedokształceniem mowy o typie afazji,
 • Korekta wad wymowy.