Terapia SI

Już 15% naszej populacji cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej. Osoby te reagują nieadkwatnie do warunków, w których się znalazły. Na przykład są zbyt wrażliwe na bodźce lub odwrotnie – wydają się je nazbyt ignorować. Nie mamy jeszcze pewności, skąd biorą się te zaburzenia, ale już wiemy, co zrobić, żeby je zneutralizować. Niezbędna do tego jest specjalnie wyposażona sala oraz wykwalifikowany terapeuta SI.