Cennik

EEG Biofeedback

 • sesja diagnostyczno-terapeutyczna – 120 zł
 • sesja biofeedbacku – 80 zł

Terapia SI

 • sesja diagnostyczna – 200 zł
 • sesja terapeutyczna – 70 zł

Terapia psychologiczna

 • sesja terapeutyczna – od 90 do 140 zł

Terapia logopedyczna i bajkoterapia

 • sesja terapeutyczna – 80 zł

Terapia pedagogiczna

 • sesja terapeutyczna – 60 zł
 • zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 80 zł
 • terapia osób z autyzmem – 80 zł
 • trening umiejętności społecznych (TUS) – 60 zł
 • w ramach TUS diagnoza profilowana dziecka – 250 zł
 • konsultacje dla rodziców – 60 zł
 • terapii ręki – 50 zł
 • wzmacnianie motoryki małej i dużej – 50 zł

Nr konta 93 1050​ 1504 1000 0090 8014 4828

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia,

ul. Barlickiego 5,

45-082 Opole;